เกี่ยวกับเรา

คลังข้อมูลข่าวสาร

ระบบ LOG IN

ผู้ใช้งานขณะนี้

มี 133 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

371619
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
339
534
6337
355979
14743
55210
371619

Your IP: 3.238.204.167
2022-08-13 08:01

ราคาน้ำมันวันนี้

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการดรวจเงินของ อปท. 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2543
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ. 2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ. 2563
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบ กระทรวง มท ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541
ระเบียบกระทรวง มท ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548
ระเบียบ กระทรวง มท ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. ( ฉ.3) พ.ศ. 2561
พรบ.สภาตำบลและงค์การบริหารส่วนตำบล (ฉ.ที่ 7) พ.ศ. 2562
พรบ.สภาตำบลและ อบต. พ.ศ. 2537
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 
 
Powered by Phoca Download

ข่าวประชาสัมพันธ์

Copyright © 2006 [องค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120]
[Tel. 043-706866 , Fax. 043-706866]
[กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย]
E-mail :: saraban@tambolkaen.go.th , tambolkaen@tambolkaen.go.th

Designed for Screen Res. 1280x900 , IE 7.0 , Firefox 3.x