การติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแคน
   
ที่อยู่ 159 หมู่ 2 บ้านตำแย ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทรศัพท์ 043-706866
โทรสาร  
E-MAIL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.