prabu.gif

สมาชิกข้อมูลเว็บไซต์

สมาชิก : 2
Content : 135
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 222539

สมาชิกออนไลน์ขณะนี้

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

950827
วันนี้วันนี้30
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้0
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้30
เดือนนี้เดือนนี้30
ทั้งหมดทั้งหมด950827

ราคาน้ำมันวันนี้

หน้าแรก งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี สรุปงบรายรับ-รายจ่ายประจำปี2553
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

งบรายรับ - จ่าย ตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลแคน  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2553

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553


รายการ

ประมาณการ

รายรับจริง

+

สูง

-

ต่ำ

รายรับตามประมาณการรายรับ ภาษีจัดสรร

10,836,144.00

11,550,339.81

+

714,195.81

ภาษีอากร

0.00

0.00


0.00

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

60,000.00

18,088.00

+

41,912.00

รายได้จากทรัพย์สิน

40,000.00

15,246.32

-

24,753.68

รายได้เบ็ดเตล็ด

550,000.00

120,176.00

-

176.00

เงินอุดหนุน

11,623,856.00

9,143,442.00

-

2,480,414.00

รายได้จากสาธารณูปโภค
120,000.00 68,577.00 - 481,423.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น

23,230,000.00

20,915,869.13

-

2,314,130.87
รวมรายรับทั้งสิ้น

20,915,869.13 

รายการ

ประมาณการ

รายรับจริง

+

สูง

-

ต่ำ

แผนงานบริหารตามข้อบัญญัติงบประมาณ

 
   งบกลาง-สำรองรายจ่าย3,579,396.002,750,818.44
-
828,577.56
   เงินเดือนและค่าจ้างประจำ2,581,680.002,399,732.00-
181,948.00
   ค่าจ้างชั่วคราว1,779,000.00
857,610.00
-
912,390.00
   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ8,129,500.00
8,178,051.48
-
48,551.48
   ค่าสาธารณูปโภค253,000.00
174,177.90
-
78,822.10
   เงินอุดหนุน2,962,640.00
2,364,953.30
-
597,686.70
   รายจ่ายอื่นๆ
209,060.00
46,520.00
-
162,540.00
รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร
19,494,276.00
16,771,863.12
-
2,722,412.88
รายจ่ายแผนงานพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณค่าครุภัณฑ์388,700.00
129,000.00
-
259,700.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง3,347,024.00
1,165,195.00
-
2,181,829.00
รวมรายจ่ายแผนงานพัฒนาตามข้อบัญญัติ
3,735,724.00
1,294,195.00
-
2,441,529.00

รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น23,230,000.00
18,066,058.12
-
5,163,941.88
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

2,849,811.01


 

เอกสาร/ข่าวประกาศ ล่าสุด

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนบ้านโคกสะอาด ม.16

ดาวน์โหลด

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนบ้านหัวนาไทย ม.14

ดาวน์โหลด

เอกสารประกาศประวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนเส้นทางบ้านหัวนาไทย-บ้านโคกใหญ่ ม.14

ดาวน์โหลด

แบบแปลนถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น หมู่ 16

ดาวน์โหลด

ราคากลางแบบสรุปและเอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการก่อสร้างถนน คลส ทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.39-005

ดาวน์โหลด