prabu.gif

สมาชิกข้อมูลเว็บไซต์

สมาชิก : 2
Content : 94
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 158305

สมาชิกออนไลน์ขณะนี้

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

912489
วันนี้วันนี้100
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้350
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1469
เดือนนี้เดือนนี้4061
ทั้งหมดทั้งหมด912489

ราคาน้ำมันวันนี้

หน้าแรก บุคลากร สมาชิกสภาอบต.แคน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคน
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคน
   
 
 
 
นายสมโภชน์  โคตรสีเขียว
ประธานสภาอบต.แคน
 
     
 
นายณรงค์ชัย นันทริด
รองประธานสภาอบต.แคน
 
นายดนตรี  อินทร์ไชย
ปลัด อบต.แคน
เลขาฯสภาอบต.แคน
 
 
 
นายเกรียงศักดิ์ แคนเสาร์
ส.อบต.หมู่ 1
นายคำตัน  วิหาญ
ส.อบต.หมู่ 1
นายถาวร  เทพวงค์
ส.อบต.หมู่ 2
นายสุวรรณ เนาว์แก้ว
ส.อบต.หมู่ 3
นายวินัย  ศรีธร
ส.อบต.หมู่ 3
นายอุดม มะธิปิไข
ส.อบต.หมู่ 4
นายชัชชัย สุวรรณธดา
ส.อบต.หมู่ 4
นายทัด พรไธสง
ส.อบต.หมู่ 5
นายทองสุข พลคำมาก
ส.อบต.หมู่ 5
นายวิชัย  ลาดมี
 ส.อบต.หมู่ 6
นายดำรงค์เดช  มะปะโพธิ์
ส.อบต.หมู่ 6
นางทับทิม  มะกา
 ส.อบต.หมู่ 7
นายไย  วิถีเทพ
ส.อบต.หมู่ 7
นายกฤฒพล  มาตคำมี
ส.อบต.หมู่ 8
นายบุญหนา  ป้อมปาปัง
ส.อบต.หมู่ 8
นายปรีชา  สีหาบุญทอง
ส.อบต.หมู่ 9
นายสมร ปัจจังคะถานัง
ส.อบต.หมู่ 9
นายปฎิพัทธิ์   ดงแก้วมณี
ส.อบต.หมู่ 10
นางกัญจนา ปราณี
ส.อบต.หมู่ 10
นางสาวลัดดาวัลย์  สิมคร
ส.อบต.หมู่ 11
นายประมวลทรัพย์  นนยะโส
ส.อบต.หมู่ 11
นางปราณี นนยะโส
ส.อบต.หมู่ 12
นางสาวสุจิตรา  วรรณประไพ
 ส.อบต.หมู่ 12
นายสมพร  อดุมศรี
ส.อบต.หมู่ 13
นายอุดร  ลุนราษี
ส.อบต.หมู่ 13
นายประวัติ  นนตะสี
ส.อบต.หมู่ 14
นายประเสริฐ  หุปดง
 ส.อบต.หมู่ 15
นางสมพิศ  หมวกคำ
ส.อบต.หมู่ 15
นายชูศักดิ์ ประวรรณะมาตา
ส.อบต. หมู่16
นายบัญชา นันดี
ส.อบต.หมู่ 16
น.ส.ดวงจันทร์ สาดแล่น
ส.อบต. หมู่17
นายลุนคำลีมา
 ส.อบต.หมู่ 17
 
 
 
 

เอกสาร/ข่าวประกาศ ล่าสุด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน2560

ดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560

ดาวน์โหลด

คู่มือปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด