prabu.gif

สมาชิกข้อมูลเว็บไซต์

สมาชิก : 2
Content : 93
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 151858

สมาชิกออนไลน์ขณะนี้

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

901135
วันนี้วันนี้62
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้57
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้62
เดือนนี้เดือนนี้1731
ทั้งหมดทั้งหมด901135

ราคาน้ำมันวันนี้

หน้าแรก บุคลากร สมาชิกสภาอบต.แคน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคน
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคน
   
 
 
 
นายสมโภชน์  โคตรสีเขียว
ประธานสภาอบต.แคน
 
     
 
นายณรงค์ชัย นันทริด
รองประธานสภาอบต.แคน
 
นายดนตรี  อินทร์ไชย
ปลัด อบต.แคน
เลขาฯสภาอบต.แคน
 
 
 
นายเกรียงศักดิ์ แคนเสาร์
ส.อบต.หมู่ 1
นายคำตัน  วิหาญ
ส.อบต.หมู่ 1
นายถาวร  เทพวงค์
ส.อบต.หมู่ 2
นายสุวรรณ เนาว์แก้ว
ส.อบต.หมู่ 3
นายวินัย  ศรีธร
ส.อบต.หมู่ 3
นายอุดม มะธิปิไข
ส.อบต.หมู่ 4
นายชัชชัย สุวรรณธดา
ส.อบต.หมู่ 4
นายทัด พรไธสง
ส.อบต.หมู่ 5
นายทองสุข พลคำมาก
ส.อบต.หมู่ 5
นายวิชัย  ลาดมี
 ส.อบต.หมู่ 6
นายดำรงค์เดช  มะปะโพธิ์
ส.อบต.หมู่ 6
นางทับทิม  มะกา
 ส.อบต.หมู่ 7
นายไย  วิถีเทพ
ส.อบต.หมู่ 7
นายกฤฒพล  มาตคำมี
ส.อบต.หมู่ 8
นายบุญหนา  ป้อมปาปัง
ส.อบต.หมู่ 8
นายปรีชา  สีหาบุญทอง
ส.อบต.หมู่ 9
นายสมร ปัจจังคะถานัง
ส.อบต.หมู่ 9
นายปฎิพัทธิ์   ดงแก้วมณี
ส.อบต.หมู่ 10
นางกัญจนา ปราณี
ส.อบต.หมู่ 10
นางสาวลัดดาวัลย์  สิมคร
ส.อบต.หมู่ 11
นายประมวลทรัพย์  นนยะโส
ส.อบต.หมู่ 11
นางปราณี นนยะโส
ส.อบต.หมู่ 12
นางสาวสุจิตรา  วรรณประไพ
 ส.อบต.หมู่ 12
นายสมพร  อดุมศรี
ส.อบต.หมู่ 13
นายอุดร  ลุนราษี
ส.อบต.หมู่ 13
นายประวัติ  นนตะสี
ส.อบต.หมู่ 14
นายประเสริฐ  หุปดง
 ส.อบต.หมู่ 15
นางสมพิศ  หมวกคำ
ส.อบต.หมู่ 15
นายชูศักดิ์ ประวรรณะมาตา
ส.อบต. หมู่16
นายบัญชา นันดี
ส.อบต.หมู่ 16
น.ส.ดวงจันทร์ สาดแล่น
ส.อบต. หมู่17
นายลุนคำลีมา
 ส.อบต.หมู่ 17
 
 
 
 

เอกสาร/ข่าวประกาศ ล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีตทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแคน

ดาวน์โหลด

ปรระกาศประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด