prabu.gif

คลังข้อมูลข่าวสาร

สมาชิกข้อมูลเว็บไซต์

สมาชิก : 2
Content : 141
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 230917

สมาชิกออนไลน์ขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

981663
วันนี้วันนี้116
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้125
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้241
เดือนนี้เดือนนี้4949
ทั้งหมดทั้งหมด981663

ราคาน้ำมันวันนี้

หน้าแรก รายงานสถิติการให้บริการประชาชน
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
สรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลแคน
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลแคน  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ รายการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562    
    ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.    
1 สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 10 4 2 19 12 15 9    -  -  -  -    
2 การช่วยเหลือสาธารณภัย  -  -  -    -  -  8  -  -  -  -  -    
3 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ 18 20  - 4 5 4 11 2  -  -  -  -    
4 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้พิการ 2 1 2 1 1 1  -  -  -  -  -  -    
5 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    
6 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  -  -   2 3 2 1  -  -   -   -  -    
7 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  -  -  - 3 4 1  -  -  -  -  -  -    
8 ภาษีป้าย  -  -  -  -  - 3  -  -  -  -  -  -    
9 ภาษีบำรุงท้องที่  -  -   -  2  - 3 5 4  -  -  -  -    
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ 1 1 1 1 1 1 1  -  -  -  -  -    
11 การขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง/ ต่อเติมอาคาร 2 2 2 1 3 3 3  -  -  -  -  -    
12 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร   -   -   -  -  -   -  -  -  -  -  -  -    
13 การร้อง้รียน/ร้องทุกข์  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    
14 ขอกำลัง จนท. อปพร. 6 4 2 17 13 15 7 4            
15 การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -   -  -  -  -  -  - 20  -  -   -   -    
  รวมทั้งสิ้น 39 32 9 50 42 48 45 30            
                               

เอกสาร/ข่าวประกาศ ล่าสุด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256...

ดาวน์โหลด

โครงการประชาคมตำบล ประจำปี 2562

โครงการประชาคมตำบล องค์การบริหารส่...

ดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด