prabu.gif

คลังข้อมูลข่าวสาร

สมาชิกข้อมูลเว็บไซต์

สมาชิก : 2
Content : 141
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 230919

สมาชิกออนไลน์ขณะนี้

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

981663
วันนี้วันนี้116
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้125
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้241
เดือนนี้เดือนนี้4949
ทั้งหมดทั้งหมด981663

ราคาน้ำมันวันนี้

หน้าแรก ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

สรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลแคน


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 

ลำดับที่ รายการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
    ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.
1 สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค  - 3 4 3 8 11 4  - 2  -  -  -
2 การช่วยเหลือสาธารณภัย  -  -  - 1  -  -   - 1  -  -  -  -
3 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ 77  -  - 6 3 18 5 11 5 17 8 2
4 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้พิการ 1 2 4  -  - 2 4 2  - 1 2  -
5 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
6 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  - 2 1 6 1 4 3 3  -   -  2 3
7 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
8 ภาษีป้าย  -  -  -  -  - 2  -  -  -  -  -  -
9 ภาษีบำรุงท้องที่  -  -   -   - 1 3 5  -  -  -  -  -
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ 5 2   - 3 1 1  - 4  - 1 1 3
11 การขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง/ ต่อเติมอาคาร  -  -  - 2  - 2 2 1  -  -  - 1
12 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร   -   -   -  -  -   -  -  -  -  -  -  -
13 การร้อง้รียน/ร้องทุกข์  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
14 การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -   -  -  -  -  -  - 47 83  -   -   -
  รวมทั้งสิ้น                        

เอกสาร/ข่าวประกาศ ล่าสุด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256...

ดาวน์โหลด

โครงการประชาคมตำบล ประจำปี 2562

โครงการประชาคมตำบล องค์การบริหารส่...

ดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด