prabu.gif

สมาชิกข้อมูลเว็บไซต์

สมาชิก : 2
Content : 135
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 222525

สมาชิกออนไลน์ขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

950824
วันนี้วันนี้27
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้0
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้27
เดือนนี้เดือนนี้27
ทั้งหมดทั้งหมด950824

ราคาน้ำมันวันนี้

หน้าแรก
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

สรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลแคน


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 

ลำดับที่ รายการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
    ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.
1 สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค  - 3 4 3 8 11 4  - 2  -  -  -
2 การช่วยเหลือสาธารณภัย  -  -  - 1  -  -   - 1  -  -  -  -
3 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ 77  -  - 6 3 18 5 11 5 17 8 2
4 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้พิการ 1 2 4  -  - 2 4 2  - 1 2  -
5 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
6 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  - 2 1 6 1 4 3 3  -   -  2 3
7 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
8 ภาษีป้าย  -  -  -  -  - 2  -  -  -  -  -  -
9 ภาษีบำรุงท้องที่  -  -   -   - 1 3 5  -  -  -  -  -
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ 5 2   - 3 1 1  - 4  - 1 1 3
11 การขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง/ ต่อเติมอาคาร  -  -  - 2  - 2 2 1  -  -  - 1
12 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร   -   -   -  -  -   -  -  -  -  -  -  -
13 การร้อง้รียน/ร้องทุกข์  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
14 การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -   -  -  -  -  -  - 47 83  -   -   -
  รวมทั้งสิ้น                        

เอกสาร/ข่าวประกาศ ล่าสุด

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนบ้านโคกสะอาด ม.16

ดาวน์โหลด

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนบ้านหัวนาไทย ม.14

ดาวน์โหลด

เอกสารประกาศประวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนเส้นทางบ้านหัวนาไทย-บ้านโคกใหญ่ ม.14

ดาวน์โหลด

แบบแปลนถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น หมู่ 16

ดาวน์โหลด

ราคากลางแบบสรุปและเอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการก่อสร้างถนน คลส ทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.39-005

ดาวน์โหลด