prabu.gif

สมาชิกข้อมูลเว็บไซต์

สมาชิก : 2
Content : 125
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 185750

สมาชิกออนไลน์ขณะนี้

เรามี 63 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

896233
วันนี้วันนี้92
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้84
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้92
เดือนนี้เดือนนี้1342
ทั้งหมดทั้งหมด896233

ราคาน้ำมันวันนี้

หน้าแรก
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

เรื่อง  การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และภาษีป้าย

                                                          ประจำปี  ๒๕๕๙

********************

๑.ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่  หมายถึง  

                ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา   หรือนิติบุคคลซึ่งมี

                กรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ 

                ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน  ในวันที่  1  มกราคม  ของปีใด  มีหน้าที่ต้องเสียภาษีสำหรับปีนั้น

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ 

               ให้เจ้าของที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕)

               ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลแคน (ส่วนการคลัง) ภายในเดือน  มกราคม  ของปีแรก

               ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน

การชำระภาษีบำรุงท้องที่  

                ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนำเงินมาชำระภายในเดือน  เมษายน  ของทุกปี

 

 

 

 

๒. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หมายถึง

               ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดิน

                ที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                 ๑.  เจ้าของทรัพย์สิน

                 ๒. เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของ

                 เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับทรัพย์สิน นั้นทั้งหมด

กำหนดยื่นแบบเสียภาษี

                เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                (ภรด.๒)  เดือน   กุมภาพันธ์  ของทุกปี  

 

๓.ภาษีป้าย

ภาษีป้าย  หมายถึง 

                  ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า

                  หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้  หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น

                  เพื่อหารายได้  ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือ

                  เครื่องหมายที่เขียน  แกะสลัก  จารึก  หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

                 เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ภายในเดือน มีนาคมของทุกปี

 

ติดต่อชำระภาษีได้ที่  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลแคน  อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม  ในวัน เวลา ราชการ  โทร.0-4370-6866 

 

                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๙

 

                                                                                        นายบุญตา  สิทธิเขต

                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคน

เอกสาร/ข่าวประกาศ ล่าสุด

ปรระกาศประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศเรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

ถนน คสล. หมู่ 11

ดาวน์โหลด

ถนน คลส. หมู่ 7

ดาวน์โหลด

ถนน คลส. หมู่2

ดาวน์โหลด