prabu.gif

สมาชิกข้อมูลเว็บไซต์

สมาชิก : 2
Content : 125
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 185761

สมาชิกออนไลน์ขณะนี้

เรามี 95 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

896233
วันนี้วันนี้92
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้84
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้92
เดือนนี้เดือนนี้1342
ทั้งหมดทั้งหมด896233

ราคาน้ำมันวันนี้

หน้าแรก
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลแคน
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บของ อบต.แคน

 


                           องค์การบริหารส่วนตาบลแคนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บของ อบต.แคน อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายงานที่อบต.กาหนด ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๙,๖๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด  ที่นี่

 

ประกาศ >>>>

ปร 4 >>>>

ปร 5 >>>>

เอกสาร/ข่าวประกาศ ล่าสุด

ปรระกาศประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศเรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

ถนน คสล. หมู่ 11

ดาวน์โหลด

ถนน คลส. หมู่ 7

ดาวน์โหลด

ถนน คลส. หมู่2

ดาวน์โหลด