prabu.gif

คลังข้อมูลข่าวสาร

สมาชิกข้อมูลเว็บไซต์

สมาชิก : 2
Content : 147
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 249301

สมาชิกออนไลน์ขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

104091
วันนี้วันนี้256
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้92
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้256
เดือนนี้เดือนนี้256
ทั้งหมดทั้งหมด1040915

ราคาน้ำมันวันนี้

หน้าแรก รายงานสถิติการให้บริการประชาชน
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
สรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลแคน
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลแคน  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ รายการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562    
    ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.    
1 สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 10 4 2 19 12 15 9    -  -  -  -    
2 การช่วยเหลือสาธารณภัย  -  -  -    -  -  8  -  -  -  -  -    
3 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ 18 20  - 4 5 4 11 2  -  -  -  -    
4 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้พิการ 2 1 2 1 1 1  -  -  -  -  -  -    
5 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    
6 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  -  -   2 3 2 1  -  -   -   -  -    
7 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  -  -  - 3 4 1  -  -  -  -  -  -    
8 ภาษีป้าย  -  -  -  -  - 3  -  -  -  -  -  -    
9 ภาษีบำรุงท้องที่  -  -   -  2  - 3 5 4  -  -  -  -    
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ 1 1 1 1 1 1 1  -  -  -  -  -    
11 การขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง/ ต่อเติมอาคาร 2 2 2 1 3 3 3  -  -  -  -  -    
12 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร   -   -   -  -  -   -  -  -  -  -  -  -    
13 การร้อง้รียน/ร้องทุกข์  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    
14 ขอกำลัง จนท. อปพร. 6 4 2 17 13 15 7 4            
15 การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -   -  -  -  -  -  - 20  -  -   -   -    
  รวมทั้งสิ้น 39 32 9 50 42 48 45 30            
                               

เอกสาร/ข่าวประกาศ ล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นบ้านเก่าน้อย-บ้านยาง

ดาวน์โหลด

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2563

แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ องค์กา...

ดาวน์โหลด

ประกาศ อบต.แคน เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น บ้านเก่าน้อย-บ้านยาง 39-008 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รหัสทางหลวง 39-008

ดาวน์โหลด

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 39-008

ดาวน์โหลด